Kategorija

Ime Priimek Funkcija
Andrej Koprivc predsednik
Damjana Čakš podpredsednica
Danilo Matuš poveljnik
Peter Oblak podpoveljnik
Dragica Ipšek tajnica
Slavica Ahtik blagajničarka
Ime Priimek Funkcija
Andrej Marcen član
Denis Kukovič delo z mladino
Urška Režek članica
Slavica Ahtik članica
Damjana Čakš članica
Danilo Matuš član
Jožef Pogačar član
Dragica Ipšek članica
Andrej Koprivc član
Ime Priimek Funkcija
Danilo Matuš poveljnik
Peter Oblak podpoveljnik
Branko Klajnšek glavni strojnik
Matej Slakan orodjar
Jurij Juršinič izolirni dihalni aparati
Jernej Škoberne radijske zveze
Bojan Mavrič Palir prva pomoč
Silva Juršinič informatik
Ime Priimek Funkcija
Marinka Kukovič predsednica
Jožef Pogačar član
Tadej Gračner član
Ime Priimek Funkcija
Drago Jančič predsednik
Marina Kukovič članica
Mirko Škorc član
Peter Markl član